· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Serveis

Adjudicació del contracte de l'assegurança de responsabilitat civil i patrimonial de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca

Núm. Exp: 6212/2018

Data aprovació: 06-06-2018

Òrgan aprovació: Junta de govern

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 

Data límit de presentació d'ofertes: 

Obertura pliques: 

Tràmit: Ordinari

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

Adjudicació

Data publicació al perfil:    
 

Data acord adjudicació: 06-06-2018

Òrgan aprovació: Junta de govern

Empresa: MAPFRE

Import: 55.000,00 €

       


Tornar