· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Obres

Sotmetre a un període d'informació pública de 20 dies hàbils, des de l'anunci del BOIB, l'expedient per a la devolució de les garanties definitives.

Núm. Exp: 5442/2019

Data aprovació: 22-05-2019

Òrgan aprovació: Junta de govern

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 

Data límit de presentació d'ofertes: 25-06-2019

Obertura pliques: Informació pública 20 dies hàbils des del dia següent a l'anunci BOIB

Tràmit: Ordinari

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

       


Tornar