· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Serveis

CONSULTA PRELIMINAR DE MERCAT DEL SERVEI D’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL I PATRIMONIAL DE L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS I ENS PÚBLICS

Núm. Exp: 8945/2021

Data aprovació: 28-07-2021

Òrgan aprovació: Junta de govern

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): ,00 €

Data límit de presentació d'ofertes: 09-08-2021

Obertura pliques: 

Tràmit: Ordinari

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

       


Tornar