Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
 

Foto Principal

5 d'agost (12 h)

Obres

Licitació del contracte de les obres del projecte de reforma de l'enllumenat públic de l'Avinguda Simon de Olivar, del terme municipal de Ciutadella de Menorca

Núm. Exp: 8332/2017

Data aprovació: 06-09-2017

Òrgan aprovació: 

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 61.941,66 €

Data límit de presentació d'ofertes: 

Obertura pliques: 

Tràmit: Ordinari

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

       


Tornar