· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Subastes i Licitacions en curs

Núm. Exp.Tip. ContracteTítolOrganismeProcediment adjudicacióData límit ofertes
13954/2021Obres Contractació de les obres del projecte de millora d'infraestructures i pavimentació del carrer Estret del terme municipal de Ciutadella de Menorca, per procediment obert simplificat, tramitació ordinària, oferta econòmicament més avantatjosa, únic criteri d'adjudicació, el preu.  Obert criteri preu10-01-2022
13332/2021Obres Contractació de les obres del projecte d'estudi luminotècnic "Camp Municipal de fútbol Sant Antoni" de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca per procediment obert simplificat, tramitació ordinària, millor relació qualitat-preu, diversos criteris d'adjudicació  Obert criteris múltiples05-01-2022
EX327/2021/005542Serveis Contractació per part de la Fundació Ciutadella Cultura del servei de suport tècnic al Teatre des Born i altres espais a l'aire lliure organitzats o coorganitzats per la Fundació Ciutadella Cultura: So i llum. Procediment obert, tramitació d'urgència. Oferta més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació.  Obert criteris múltiples20-12-2021
11763/2021Subministrament Contractació del subministrament d'un sistema de tele-lectura a xarxa fixa de comptadors d'aigua a la urbanització de Serpentona del terme municipal de Ciutadella de Menorca.  Obert criteris múltiples20-11-2021
12305/2021Serveis Contractació del servei d'assegurança de responsabilitat civil i patrimonial de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, dels seus organismes autònoms i ens públics, per procediment obert, tramitació urgent, millor relació qualitat-preu, diversos criteris d'adjudicació.  Obert criteris múltiples05-11-2021
4939/2021Subministrament Contractació del subministrament d'una màquina per pintar marques viàries (senyalització horitzontal) per la brigada municipal de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, per procediment obert simplificat, tramitació ordinària, millor relació qualitat-preu, diversos criteris d'adjudicació.  Obert criteris múltiples29-10-2021
10891/2021Obres Contractació de les obres del projecte bàsic i d'execució de millores del CEIP Mare de Déu del Toro de Ciutadella de Menorca, per procediment obert simplificat, tramitació ordinària, oferta econòmicament més avantatjosa, únic cirteri d'adjudicació, el preu.  Obert criteri preu27-10-2021
EX035/2020/009485Serveis Contractació servei tècnic d'intervenció piscològica, teràpia ocupacional i sanitària (enfermeria) per al correcte funcionament del centre de promoció de l'autonomia i del centre d'estades diürnes que implica la creació i execució dels tallers específics d'acord amb les directrius del Patronat Municipal de l'Hospital  Obert criteris múltiples29-10-2020
2418/2020Serveis Suspensió pròrroga del contracte del servei d'assegurança d'accidents col·lectius durant les Festes de Sant Joan. (exp. contracte: 8285/2017)  Pròrroga 


 RSS

 Tornar