· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
 

Foto Principal

Del 8 d'abril al 7 de maig

Subastes i Licitacions en curs

Núm. Exp.Tip. ContracteTítolProcediment adjudicacióData límit ofertes
012186/2018Serveis CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REDACCIÓN DEL PROYECTO MUSEOGRAFICO EJECUTIVO DE CAN SAURA DEL AYUNTAMIENTO DE CIUTADELLA DE MENORCA, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN URGENTE, DIVERSOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Obert criteris múltiples03-12-2018
11808/2018Serveis Consulta preliminar de mercat dirigida als operadors econòmics actius amb la finalitat de realitzar un estudi de mercat dels sistemes actuals existents de conteig d'aforament, mitjançant càmeres i sistemes de software per a la posterior licitació  01-12-2018
11698/2018Serveis Contractació del servei d'assegurança de vehícles del parc mòbil de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, per procediment obert, tramitació urgent, oferta més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació. Obert criteris múltiples23-11-2018
8877/2018Serveis CONSULTA PRELIMINAR DE MERCAT DIRIGIDA A LA POSTERIOR LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE DIVERSES ASSEGURANCES (PARC MÒBIL, RESPONSABILITAT PATRIMONIAL I RC, ACCIDENTS COL·LECTIUS I DANYS MATERIALS PATRIMONIALS), PER LOTS.  03-11-2018
4874/2018Serveis Licitació de l'autorització administrativa per a l'aprofitament especial del domini públic municipal per a l'explotació del servei de tren turístic pneumàtic a les urbanitzacions de Cap d'Artrutx-Cala en Bosch-Son Xoriguer de Ciutadella de Menorca Obert criteri preu04-07-2018
5754/2018Serveis Consultes preliminars del mercat per a la contractació de l'assegurança de responsabilitat civil i patrimonial de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca i dels seus organismes autònoms i ens públics  04-06-2018
4709/2018Serveis Contractació del servei d'assegurances de responsabilitat civil i patrimonial de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca Obert criteris múltiples23-05-2018
9139/2017Serveis Contracte del servei de recollida, transport i dipòsit en planta o centre autoritzat d'eliminació o transformació de subproductes animals no destinats al consum humà (sandach) procedents de l'escorxador municipal de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca Obert criteris múltiples 
3532/2018Serveis Contracte del servei de seguretat privada i auxiliar de les festes de Sant Joan, 2018 i 2019   
6212/2018Serveis Adjudicació del contracte de l'assegurança de responsabilitat civil i patrimonial de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca Directa 
12


 RSS

 Tornar