· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Adjudicacions

Núm. Exp.Tip. ContracteTítolProcediment adjudicació
12187/2018Subministrament Contractació del subministrament de 35 màquines expenedores de tiquets (parquímetres), la seva instal·lació i posada en funcionament amb destí controlat de vehicles a la via pública de Ciutadella de Menorca Obert criteris múltiples
1805/2019Serveis Contractació del servei de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil y patrimonial de l'Ayuntament de Ciutadella de Menorca, dels seus organismes autònoms i ens públics Obert criteris múltiples
10602/2018Serveis Contractació del servei de tractament fitosanitari preventiu a diverses plameres del municipi de Ciutadella de Menorca Obert criteri preu
2390/2018Serveis Contracte del servei de tractament fitosanitari preventiu a diverses palmeres municipals contra la plaga del becut vermell per a l'any 2018 Obert criteri preu
3771/2017Subministrament Licitació del contracte del subministrament del vestuari amb destinació a la plantilla del cos de la policia local de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca Obert criteris múltiples
8388/2017Obres Licitació per a l'adjudicació del contracte de les obres del projecte de reforma de la xarxa de clavegueram, aigües pluvials i aigua potable del c/ del Roser i Beat Ramón Llull (1ª fase) del terme municipal de Ciutadella de Menorca Obert criteri preu
6881/2017Serveis Contracte de serveis d'assistència tècnica per a la redacció del projecte d'adaptació arquitectònica, d'instal·lacions i equipament i posterior direcció facultativa de les obres d'adequació del Teatre des Born de Ciutadella de Menorca Obert criteris múltiples
11485/2016Serveis Contractació del servei de neteja dels edificis i dependències de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca. Obert criteris múltiples
3328/2017Altres contractes (administratius no típics; especials...) Contracte menor de la pòlissa d'assegurança d'accidents per les festes patronals de Sant Joan 2017  
791/2017Subministrament Contracte de subministrament mitjançant adquisició de 1000 comptadors d'aigua potable Procediment negociat sense publicitat
12


 RSS

 Tornar