· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Desert

Núm. Exp.Tip. ContracteTítolProcediment adjudicació
1027/2020Obres Contractació per a l'execució de les obres i instal·lacions del projecte d'activitat permanent major per a un museo amb sales de exposició i cafetería a l'edifici Saura Miret, a tramitar per procediment obert simplicat abreviat amb un únic criteri d'adjudicació (159.6 de la LCSP) Obert criteri preu
12623/2019Obres Contractació de les obres del projecte de millora de diverses voreres de la urbanizació de Cala Morell (carrers vía Làctea y Andròmeda) de Ciutadella de Menorca. Obert criteri preu
11035/2019Serveis Contractació coordinador de Seguretat i Salut i director executiu de les obres de recuperació i rehabilitació del bastió des Governador i del Reial Alcàsser 1a. Fase Obert criteri preu
10240/2019Obres Obres del projecte d'adequació de l'intercanviador d'autobusos de la via perimetral del terme municipal de Ciutadella de Menorca. Obert criteris múltiples
7639/2019Obres Obra del projecte d'adecuació de l'intercanviador d'autobusos a la via perimetral del terme municipal de Ciutadella de Menorca Obert criteri preu
5569/2019Serveis Contractació administrativa del servei d'administració i docència del Centre Municipal d'Art (tallers municipals d'arts plàstiques i visuals) de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, per procediment obert, tramitació urgent, oferta més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació. Obert criteris múltiples
3453/2019Serveis Contractació del servei de seguretat privada (lot 1) i auxiliars de servei (lot 2) per a les Festes de Sant Joan 2019 Obert criteris múltiples
10981/2018Serveis Contractació de diversos serveis d'atenció social de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, per lots (1, 2, 3) Obert criteris múltiples
770/2019Serveis Servei de seguretat privada (lot 1) i auxiliars de servei (lot 2) durant les Festes de Sant Joan 2019 Obert criteri preu
4709/2018Serveis Contractació del servei d'assegurances de responsabilitat civil i patrimonial de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca Obert criteris múltiples
1234


 RSS

 Tornar