· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Desert

Núm. Exp.Tip. ContracteTítolProcediment adjudicació
4379/2020Obres Obres i instal·lacions del projecte d'activitat permanent major per a un museo amb sales d'exposició i cafeteria a l'edifici Saura Miret Procediment negociat sense publicitat
3080/2020Altres contractes (administratius no típics; especials...) Concurs per a l'adjudicació del contracte privat d'arrendament d'una nau industrial per ser utilitzada com dipòsit de veiícles retirats de la via pública del terme municipal de Ciutadella de Menorca Obert criteris múltiples
3847/2020Altres contractes (administratius no típics; especials...) Arrendament de tres parades (nº3; 6 y 8) de la peixetería del mercat municipal, de propietat municipal, amb destí a la venda de productes de peixeteria, principalment de la illa de Menorca. Obert criteris múltiples
1027/2020Obres Contractació per a l'execució de les obres i instal·lacions del projecte d'activitat permanent major per a un museo amb sales de exposició i cafetería a l'edifici Saura Miret, a tramitar per procediment obert simplicat abreviat amb un únic criteri d'adjudicació (159.6 de la LCSP) Obert criteri preu
12623/2019Obres Contractació de les obres del projecte de millora de diverses voreres de la urbanizació de Cala Morell (carrers vía Làctea y Andròmeda) de Ciutadella de Menorca. Obert criteri preu
11035/2019Serveis Contractació coordinador de Seguretat i Salut i director executiu de les obres de recuperació i rehabilitació del bastió des Governador i del Reial Alcàsser 1a. Fase Obert criteri preu
10240/2019Obres Obres del projecte d'adequació de l'intercanviador d'autobusos de la via perimetral del terme municipal de Ciutadella de Menorca. Obert criteris múltiples
7639/2019Obres Obra del projecte d'adecuació de l'intercanviador d'autobusos a la via perimetral del terme municipal de Ciutadella de Menorca Obert criteri preu
5569/2019Serveis Contractació administrativa del servei d'administració i docència del Centre Municipal d'Art (tallers municipals d'arts plàstiques i visuals) de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, per procediment obert, tramitació urgent, oferta més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació. Obert criteris múltiples
3453/2019Serveis Contractació del servei de seguretat privada (lot 1) i auxiliars de servei (lot 2) per a les Festes de Sant Joan 2019 Obert criteris múltiples
1234


 RSS

 Tornar