· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Obres

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA CONTRACTE DEL SERVEI DE TREBALLS DE REDACCIÓ DE LA REVISIÓ DEL PGOU DE TERME MUNICIPAL DE CIUTADELLA DE MENORCA

Núm. Exp: 1192/2011

Data aprovació: 22-03-2012

Òrgan aprovació: Assemblea Local de Creu Roja

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 531.000,00 €

Data límit de presentació d'ofertes: 

Obertura pliques: 

Tràmit: Ordinari

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

       
Formalització del contracte

Data publicació al perfil: 26-03-2012

Data acord: 22-03-2012


 


Tornar