· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Obres

ANUNCI LICITACIÓ LLICÈNCIES EXPLOTACIÓ SERVEIS TEMPORADA PLATGES 2012 TERME MUNICIPAL CIUTADELLA DE MENORCA

Núm. Exp: 1834/2012

Data aprovació: 07-03-2012

Òrgan aprovació: Assemblea Local de Creu Roja

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 

Data límit de presentació d'ofertes: 10-04-2012

Obertura pliques: 

Tràmit: Ordinari

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

       


Tornar