· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Obres

LICITACIÓ CONCESSIÓ ÚS PRIVATIU ZONA DOMINI PÚBLIC PER A LA INSTAL·LACIÓ D'UNA PANTALLA INFORMATIVA

Núm. Exp: 1585/2012

Data aprovació: 04-04-2012

Òrgan aprovació: Assemblea Local de Creu Roja

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 6.000,00 €

Data límit de presentació d'ofertes: 07-05-2012

Obertura pliques: 

Tràmit: Ordinari

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

       


Tornar