· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Obres

EXPLOTACIONS PER A TERCERS D'INSTAL·LACIONS TEMPORALS A LES PLATGES DEL TERME MUNICIPAL DE CIUTADELLA DE MENORCA TEMPORADA 2013

Núm. Exp: 2082/13

Data aprovació: 24-05-2013

Òrgan aprovació: Junta de govern

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 

Data límit de presentació d'ofertes: 12-04-2013

Obertura pliques: obertura sobres 16.04.13 a les 12,30 a l'ajuntament (sala de juntes) nova mesa 26.04.13 a les 9,00 sala junta ajuntament

Tràmit: Ordinari

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

Adjudicació

Data publicació al perfil:  31-05-2013 9:42:23  

Data acord adjudicació: 31-05-2013

Òrgan aprovació: Junta de govern

Empresa:

Import:

       
Formalització del contracte

Data publicació al perfil: 15-07-2013

Data acord: 15-07-2013


 


Tornar