· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Serveis

NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT CONTRACTE ADMINISTRATIU DEL SERVEI DE LLOGUER, MANTENIMENT I NETEJA DELS SANITARIS QUÍMICS A LES PLATGES URBANES DE CALA DEGOLLADOR (PLATJA GRAN), SA CALETA, SANTANDRIA, CALA BLANCA I CALES PIQUES DE CIUTADELLA DE MENORCA PER A LA TEMPORADA D'ESTIU 2013

Núm. Exp: 3332/2013

Data aprovació: 08-05-2013

Òrgan aprovació: Junta de govern

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 38.909,97 €

Data límit de presentació d'ofertes: 

Obertura pliques: 

Tràmit: Ordinari

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

Adjudicació

Data publicació al perfil:    
 

Data acord adjudicació: 11-06-2013

Òrgan aprovació: Alcaldia

Empresa: LLOGUER DE SANITARIS PORTATILS SL

Import: 38.763,56 €

       
Formalització del contracte

Data publicació al perfil:

Data acord: 14-06-2013


 


Tornar