· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Obres

PRÒRROGA CONTRACTE SERVEI DE VIGILÀNCIA, SALVAMENT I SOCORRISME A LES PLATGES DEL TERME MUNICIPAL DE CIUTADELLA DE MENORCA

Núm. Exp: 2322/2013

Data aprovació: 16-05-2013

Òrgan aprovació: Junta de govern

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 

Data límit de presentació d'ofertes: 

Obertura pliques: 

Tràmit: Ordinari

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

Adjudicació

Data publicació al perfil:  31-05-2013 7:43:13  

Data acord adjudicació: 16-05-2013

Òrgan aprovació: Junta de govern

Empresa: PRO-ACTIVA SERVEIS AQUÀTICS S.L.

Import: 173.088,00 €

       
Formalització del contracte

Data publicació al perfil: 31-05-2013

Data acord: 16-05-2013


 


Tornar