· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Serveis

SERVEI ASSISTÈNCIA EXTRAHOSPITÀLARIA FESTES SANT JOAN 2013 DE CIUTADELLA DE MENORCA

Núm. Exp: 4199/2013

Data aprovació: 22-05-2013

Òrgan aprovació: Junta de govern

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 25.000,00 €

Data límit de presentació d'ofertes: 06-06-2013

Obertura pliques: Obertura pliques 11.06.13 a les 11,00 hores

Tràmit: Urgent

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

Adjudicació

Data publicació al perfil:    
 

Data acord adjudicació: 14-06-2013

Òrgan aprovació: Alcaldia

Empresa: CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Import: 24.446,04 €

       
Formalització del contracte

Data publicació al perfil:

Data acord:


 


Tornar