· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Obres

PRÒRROGA SERVEI MANTENIMEN, REPARACIO, CONTROL I VIGILÀNCIA D'ESTACIONAMENT LIMITAT I CONTROLAR DE VEHICLES A A LA VIA PÚBLICA DE CIUTADELLA DE MENORCA

Núm. Exp: 1241/2011

Data aprovació: 29-05-2013

Òrgan aprovació: Junta de govern

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 432.724,05 €

Data límit de presentació d'ofertes: 

Obertura pliques: PRÒRROGA CONTRACTE PARQUÍMETRES

Tràmit: Ordinari

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

Adjudicació

Data publicació al perfil:  31-05-2013 9:06:30  

Data acord adjudicació: 29-05-2013

Òrgan aprovació: Junta de govern

Empresa: SETEX-APARKI S.A.

Import:

       


Tornar