· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Obres

VENDA IMMOBLE PATRIMONIAL UBICAT A LA PLAÇA LLIBERTAT, 15, DE CIUTADELLA DE MENORCA DE PROPIETAT MUNICIPAL.

Núm. Exp: 3822/2013

Data aprovació: 30-05-2013

Òrgan aprovació: Junta de govern

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 162.971,00 €

Data límit de presentació d'ofertes: 08-07-2013

Obertura pliques: La data d'obertura de pliques és informativa

Tràmit: Ordinari

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

Adjudicació

Data publicació al perfil:  29-10-2013 8:43:33  

Data acord adjudicació:

Òrgan aprovació:

Empresa:

Import:

       


Tornar