· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Serveis

ANUNCI LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ MITJANÇANT CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL DE PISCINA COBERTA I DOCÈNCIA D'ACTIVITAT AQUÀTIQUES DE CIUTADELLA DE MENORCA

Núm. Exp: 6984/2013

Data aprovació: 06-08-2013

Òrgan aprovació: Junta de govern

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 92.062,84 €

Data límit de presentació d'ofertes: 26-08-2013

Obertura pliques: a las 11,30 hores

Tràmit: Ordinari

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

Adjudicació

Data publicació al perfil:    
 

Data acord adjudicació: 30-10-2013

Òrgan aprovació: Junta de govern

Empresa: MENBIOS SL

Import: 69.047,13 €

       
Formalització del contracte

Data publicació al perfil:

Data acord: 31-10-2013


 


Tornar