· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Serveis

ANUNCI DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI D’AMINISTRACIÓ I DOCÈNCIA DE L’ESCOLA MUNICIPAL D’ARTS PLÀSTIQUES I VISUALS DE CIUTADELLA DE MENORCA

Núm. Exp: 6669/2013

Data aprovació: 09-08-2013

Òrgan aprovació: Junta de govern

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 88.660,00 €

Data límit de presentació d'ofertes: 06-09-2013

Obertura pliques: l'hora d'obertura de les ofertes serà a les 12,00

Tràmit: Ordinari

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

Adjudicació

Data publicació al perfil:    
 

Data acord adjudicació:

Òrgan aprovació:

Empresa:

Import:

       


Tornar