· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Serveis

ANUNCI DATA OBERTURA OFERTES PRESENTADES PER A LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI D'ADMINISTRACIÓ I DOCÈNCIA DEL CENTRE MUNICIPAL D'ARTS DE CIUTADELLA DE MENORCA

Núm. Exp: 

Data aprovació:

Òrgan aprovació: 

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 

Data límit de presentació d'ofertes: 

Obertura pliques: hora: a las 12,00

Tràmit: Ordinari

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

       


Tornar