· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Serveis

ANUNCI OBERTURA OFERTES PRESENTADES PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE DIRECCIÓ, DOCÈNCIA I ADMINISTRACIÓ DE L’ESCOLA DE MÚSICA I DANSA DE CIUTADELLA DE MENORCA

Núm. Exp: 6666/2013

Data aprovació: 09-08-2013

Òrgan aprovació: Junta de govern

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 540.000,00 €

Data límit de presentació d'ofertes: 06-09-2013

Obertura pliques: HORA OBERTURA: 12,30

Tràmit: Ordinari

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

       
Formalització del contracte

Data publicació al perfil: 30-04-2014

Data acord: 03-10-2013


 


Tornar