· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Obres

LICITACIÓ CONCESSIÓ ÚS PRIVATIU DEL DOMINI PÚBLIC PER A L'EXPLOTACIÓ I MANTENIMENT D'UN QUIOSC MUNICIPAL DE GELATS I LLAMINADURES A LA PLAÇA DE SES PALMERES/ALFONS III DE CIUTADELLA DE MENORCA

Núm. Exp: 7497/2013

Data aprovació: 11-09-2013

Òrgan aprovació: Junta de govern

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 9.750,00 €

Data límit de presentació d'ofertes: 09-10-2013

Obertura pliques: A les 9,00 hores a la sala de juntes de l'Ajuntament.

Tràmit: Ordinari

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

Adjudicació

Data publicació al perfil:  08-11-2013 7:46:44  

Data acord adjudicació: 31-10-2013

Òrgan aprovació: Junta de govern

Empresa: MARGARITA BARCELO OLIVES

Import: 11.200,00 €

       


Tornar