· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Serveis

LICITACIÓ SERVEI DE NETEJA DEL EDIFICIS I DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA

Núm. Exp: 10250/2012

Data aprovació: 07-02-2013

Òrgan aprovació: Junta de govern

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 1.497.351,60 €

Data límit de presentació d'ofertes: 30-11-2013

Obertura pliques: S'informarà al perfil de les dates d'obertura d'ofertes

Tràmit: Ordinari

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

       
Desistit

Data i òrgan de l'acord: 20-11-2013, Junta de govern


Tornar