· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Serveis

ANUNCI LICITACIÓ PER AL CONTRACTE D'UNA PÒLISSSA D'ASSEGURANÇA DE RESPONSABILIAT CIVIL/ PATRIMONIAL DE L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS

Núm. Exp: 9814/2013

Data aprovació: 16-10-2013

Òrgan aprovació: Junta de govern

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 45.000,00 €

Data límit de presentació d'ofertes: 07-11-2013

Obertura pliques: Obetura ofertes 08.11.13 a les 10,00 hores sala de juntes

Tràmit: Urgent

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

Adjudicació

Data publicació al perfil:    
 

Data acord adjudicació: 15-11-2013

Òrgan aprovació: Alcaldia

Empresa: MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA

Import: 31.106,20 €

       
Formalització del contracte

Data publicació al perfil:

Data acord: 20-11-2013


 


Tornar