· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Obres

ANUNCI DE LICITACIÓ ADJUDICACIÓ CONTRACTE D'OBRES PROJECTE DE MILLORA DEL CARRER PORTAL DE LA MAR DE CIUTADELLA DE MENORCA

Núm. Exp: 10644/2013

Data aprovació: 15-11-2013

Òrgan aprovació: Junta de govern

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 229.916,03 €

Data límit de presentació d'ofertes: 11-12-2013

Obertura pliques: propera mesa: 27.12.30 a les 09,00 hores

Tràmit: Urgent

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

Adjudicació

Data publicació al perfil:    
 

Data acord adjudicació: 08-01-2014

Òrgan aprovació: Junta de govern

Empresa: ANTONIO GOMILA S.A.

Import: 173.030,00 €

       
Formalització del contracte

Data publicació al perfil:

Data acord: 13-01-2014


 


Tornar