· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Obres

LICITACIÓ OBRES PROJECTE DE MILLORA DE L'AVINGUDA DE SA TORRE D'AIGUA A CALA EN BLANES DE CIUTADELLA DE MENORCA

Núm. Exp: 9521/2013

Data aprovació: 13-11-2013

Òrgan aprovació: Junta de govern

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 347.439,86 €

Data límit de presentació d'ofertes: 24-12-2013

Obertura pliques: 14/01/14 A A PARTIR DE LES 11,15 HORES OBERTURA doc administrativa i oferta econòmica, si escau,

Tràmit: Ordinari

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

       


Tornar