· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Obres

LICITACIÓ OBRES DEL PROJECTE DE MILLORA DE DIVERSES VORERES A CALA MORELL, URBANITZACIÓ DE CIUTADELLA DE MENORCA

Núm. Exp: 9522/2013

Data aprovació: 13-11-2013

Òrgan aprovació: Junta de govern

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 46.459,45 €

Data límit de presentació d'ofertes: 24-12-2013

Obertura pliques: 14/01/14 A A PARTIR DE LES 11,15 HORES OBERTURA doc administrativa i oferta econòmica, si escau,

Tràmit: Ordinari

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

Adjudicació

Data publicació al perfil:    
 

Data acord adjudicació: 18-02-2014

Òrgan aprovació: Junta de govern

Empresa: CONSTRUCCIONS JOSEP OLVES S.L.

Import: 36.080,99 €

       


Tornar