· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Obres

LICITACIÓ OBRES PROJECTE MILLORA VORERES EXISTENTS DAVANT LA ZONA VERDA I ZONA D'EQUIPAMENT A LA URBANITZACIÓ DE CAP D'ARTURTX DE CIUTADELLA DE MENORCA

Núm. Exp: 9520/2013

Data aprovació: 13-11-2013

Òrgan aprovació: Junta de govern

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 99.087,23 €

Data límit de presentació d'ofertes: 24-12-2013

Obertura pliques: 14/01/14 A A PARTIR DE LES 11,15 HORES OBERTURA doc administrativa i oferta econòmica, si escau,

Tràmit: Ordinari

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

       
Formalització del contracte

Data publicació al perfil: 30-04-2014

Data acord: 21-02-2014


 


Tornar