· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Serveis

CONTRACTE SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS I DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA

Núm. Exp: 369/2014

Data aprovació: 12-02-2014

Òrgan aprovació: Junta de govern

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 1.993.726,53 €

Data límit de presentació d'ofertes: 21-04-2014

Obertura pliques: Sala Juntes a les 12h.

Tràmit: Ordinari

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

Adjudicació

Data publicació al perfil:    
 

Data acord adjudicació: 11-06-2014

Òrgan aprovació: Junta de govern

Empresa: PROYECTOS INTEGRALES DE LIMPIEZA SA

Import: 496.935,96 €

       
Formalització del contracte

Data publicació al perfil:

Data acord: 31-07-2014


 


Tornar