· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Serveis

LICITACIÓ PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE GRUA PER A LA RETIRADA, TRASLLAT, IMMOBILITZACIÓ I DIPÒSIT DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA DEL MUNICIPI DE CIUTADELLA DE MENORCA

Núm. Exp: 1009/2014

Data aprovació: 21-03-2014

Òrgan aprovació: Junta de govern

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 32.000,00 €

Data límit de presentació d'ofertes: 11-04-2014

Obertura pliques: Sala de Juntes de l'Ajuntament a les 9,30 hores del dia 14.04.2014

Tràmit: Ordinari

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

       


Tornar