· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Serveis

Contracte reservat de serveis de neteja i manteniment de la jardineria de diverses zones verdes a Cituadella de Menorca.

Núm. Exp: 419/2014

Data aprovació: 21-02-2014

Òrgan aprovació: Junta de govern

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 77.538,38 €

Data límit de presentació d'ofertes: 28-04-2014

Obertura pliques: 

Tràmit: Ordinari

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

Adjudicació

Data publicació al perfil:    
 

Data acord adjudicació: 21-05-2014

Òrgan aprovació: Junta de govern

Empresa: ISLA CENTINELA SL

Import: 71.279,92 €

       


Tornar