· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Serveis

Contracte de prestació de servei de vigilància i socorrisme per a diverses platges del terme municipal de Ciutadella.

Núm. Exp: 416/2014

Data aprovació: 15-04-2014

Òrgan aprovació: Junta de govern

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 359.729,37 €

Data límit de presentació d'ofertes: 10-05-2014

Obertura pliques: 

Tràmit: Ordinari

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

       
Desistit

Data i òrgan de l'acord: , Alcaldia


Tornar