· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Serveis

Servei d'assistència sanitària extrahospitalària per a les Festes de Sant Joan

Núm. Exp: 1641/2014

Data aprovació: 22-04-2014

Òrgan aprovació: Alcaldia

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 26.000,00 €

Data límit de presentació d'ofertes: 

Obertura pliques: 

Tràmit: Ordinari

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

Adjudicació

Data publicació al perfil:    
 

Data acord adjudicació: 16-06-2014

Òrgan aprovació: Alcaldia

Empresa: CREU ROJA ILLES BALEARS

Import: 25.663,95 €

       
Formalització del contracte

Data publicació al perfil:

Data acord: 19-06-2014


 


Tornar