· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Serveis

Servei de lloguer, manteniment i neteja dels sanitaris portàtils químics per a vàries de les platges de Ciutadella, temporada turísitca 2014.

Núm. Exp: 2186/2014

Data aprovació: 12-05-2014

Òrgan aprovació: Junta de govern

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 39.118,09 €

Data límit de presentació d'ofertes: 

Obertura pliques: 

Tràmit: Ordinari

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

Adjudicació

Data publicació al perfil:  18-06-2014 11:02:28  

Data acord adjudicació: 13-06-2014

Òrgan aprovació: Alcaldia

Empresa: LLOGUER DE SANITARIS PORTÀTILS SL

Import: 38.971,68 €

       
Formalització del contracte

Data publicació al perfil:

Data acord: 19-06-2014


 


Tornar