· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Serveis

Licitació contracte de serveis de vigilància, salvament i socorrisme a diverses platges del terme municipal de Ciutadella de Menorca

Núm. Exp: 3992/2014

Data aprovació: 15-05-2014

Òrgan aprovació: Alcaldia

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 186.241,07 €

Data límit de presentació d'ofertes: 28-05-2014

Obertura pliques: 

Tràmit: Urgent

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

Adjudicació

Data publicació al perfil:    
 

Data acord adjudicació: 10-06-2014

Òrgan aprovació: Alcaldia

Empresa: BALEARES DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO SL

Import: 166.750,52 €

       
Formalització del contracte

Data publicació al perfil:

Data acord: 12-06-2014


 


Tornar