· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Altres contractes (administratius no típics; especials...)

Contractació del servei de tren turístic per a les urb. de Cap d'Artrutx; Cala en Bosch i Son Xoriguer temporada turística 2014.

Núm. Exp: 2998/2014

Data aprovació: 28-05-2014

Òrgan aprovació: Junta de govern

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 21.189,00 €

Data límit de presentació d'ofertes: 25-06-2014

Obertura pliques: Els dies 23 i 25 de juny, presentar les ofertes al registre d'entrada de la Prefectura de la Policia Local de Ciutadella.

Tràmit: Urgent

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

Adjudicació

Data publicació al perfil:    
 

Data acord adjudicació: 11-07-2014

Òrgan aprovació: Alcaldia

Empresa: Tren Tour Menorca SL

Import: 42.500,00 €

       
Formalització del contracte

Data publicació al perfil:

Data acord: 15-07-2014


 


Tornar