· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Serveis

Licitació per a l’adjudicació del contracte de servei d’elaboració i repartiment de menjar a domicili per a usuaris de l’àrea de serveis socials de l’Ajuntament de Ciutadella.

Núm. Exp: 11313/2014

Data aprovació: 18-06-2014

Òrgan aprovació: Junta de govern

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 126.000,00 €

Data límit de presentació d'ofertes: 16-07-2014

Obertura pliques: a les 12h Sala de Juntes

Tràmit: Ordinari

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

       


Tornar