· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Subministrament

Contracte de subministrament de vestuari apropiat d'hivern per als efectius del cos de la policia local de Ciutadella de Menorca.

Núm. Exp: 1766/2014

Data aprovació: 12-08-2014

Òrgan aprovació: Alcaldia

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): ,00 €

Data límit de presentació d'ofertes: 10-09-2014

Obertura pliques: límite presentación ofertas: 15 días al día siguiente del acuse de recibo del oficio de invitación.

Tràmit: Ordinari

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

Adjudicació

Data publicació al perfil:    
 

Data acord adjudicació: 22-10-2014

Òrgan aprovació: Junta de govern

Empresa: SAGRES SL (Partenon)

Import: 16.115,65 €

       
Formalització del contracte

Data publicació al perfil:

Data acord: 24-10-2014


 


Tornar