· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Serveis

Licitació contracte reservat de serveis d'elaboració i repartiment de menjar a domicili pels usuaris dels Serveis Socials del municipi de Ciutadella de Menorca.

Núm. Exp: 6894/2014

Data aprovació: 13-08-2014

Òrgan aprovació: 

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 116.666,67 €

Data límit de presentació d'ofertes: 08-09-2014

Obertura pliques: 11/09/2014, a les 12h. Obertura sobre A i si és possible a continuació, en acte públic, el sobre B 1.

Tràmit: Ordinari

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

Adjudicació

Data publicació al perfil:    
 

Data acord adjudicació: 08-10-2014

Òrgan aprovació: Junta de govern

Empresa: Fundació per a persones amb discapacitat de Menorca

Import:

       


Tornar