· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Altres contractes (administratius no típics; especials...)

Licitació contracte de servei d'administració i docència al centre municipal d'arts plàstiques de Ciutadella de Menorca

Núm. Exp: 5992/2014

Data aprovació: 01-09-2014

Òrgan aprovació: Junta de govern

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 426.690,92 €

Data límit de presentació d'ofertes: 16-09-2014

Obertura pliques: Es modifica data Mesa que serà 19/09/2014 Obertura sobre A i obertura pública del sobre B.

Tràmit: Urgent

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

Adjudicació

Data publicació al perfil:    
 

Data acord adjudicació: 09-10-2014

Òrgan aprovació: Alcaldia

Empresa: Culturactiva SC

Import: ,00 €

       
Formalització del contracte

Data publicació al perfil:

Data acord: 13-10-2014


 


Tornar