· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Serveis

Licitació servei de grua i dipòsit vehicles de la via pública al municipi de Ciutadella de Menorca.

Núm. Exp: 7423/2014

Data aprovació: 01-10-2014

Òrgan aprovació: Junta de govern

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 105.785,12 €

Data límit de presentació d'ofertes: 24-10-2014

Obertura pliques: l'última setmana d'octubre

Tràmit: Urgent

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

       


Tornar