· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Serveis

Treball de redacció de la revisió del Pla Especial de Protecció del Conjunt Històric (PEPCH)

Núm. Exp: 1606/2014

Data aprovació: 22-10-2014

Òrgan aprovació: Junta de govern

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 133.100,00 €

Data límit de presentació d'ofertes: 14-11-2014

Obertura pliques: 25/11/2014 Sala de Juntes

Tràmit: Ordinari

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

       


Tornar