· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Altres contractes (administratius no típics; especials...)

Alienació, mitjançant procediment obert, un únic criteri (preu), de l'immoble patrimonial, ubicat a la plaça de la Llibertat núm. 15 de Ciutadella de Menorca

Núm. Exp: 8793/2014

Data aprovació: 22-10-2014

Òrgan aprovació: Junta de govern

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 149.576,16 €

Data límit de presentació d'ofertes: 27-11-2014

Obertura pliques: 28/11/2014 Sala de Juntes

Tràmit: Ordinari

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

       


Tornar