· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Subministrament

Subministrament mitjançant adquisició d'un vehicle d'atestats per a la policia local de Ciutadella de Menorca

Núm. Exp: 8085/2014

Data aprovació: 14-11-2014

Òrgan aprovació: Junta de govern

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 33.057,85 €

Data límit de presentació d'ofertes: 09-12-2014

Obertura pliques: 09/01/2015 Sala de Juntes a les 13.00 h

Tràmit: Ordinari

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

Adjudicació

Data publicació al perfil:    
 

Data acord adjudicació: 18-02-2015

Òrgan aprovació: Junta de govern

Empresa: MULTIAUTO PALMA

Import: 39.730,35 €

       
Formalització del contracte

Data publicació al perfil:

Data acord: 23-02-2015


 


Tornar