· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Serveis

Licitació per a l'adjudicació de la contractació de diversos serveis per a usuaris de l'àrea de Serveis Socials.

Núm. Exp: 2014/8180

Data aprovació: 01-12-2014

Òrgan aprovació: Alcaldia

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 27.180,36 €

Data límit de presentació d'ofertes: 29-12-2014

Obertura pliques: 

Tràmit: Ordinari

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

       


Tornar