· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Serveis

Licitació contracte reservat de serveis per la neteja i manteniment de diverses zones verdes de Ciutadella de Menorca

Núm. Exp: 2014/11448

Data aprovació: 25-02-2015

Òrgan aprovació: Junta de govern

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 111.008,25 €

Data límit de presentació d'ofertes: 20-03-2015

Obertura pliques: 26/03/2015 Sala de Juntes, a les 10h.

Tràmit: Ordinari

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

Adjudicació

Data publicació al perfil:    
 

Data acord adjudicació: 29-04-2015

Òrgan aprovació: Junta de govern

Empresa: Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca

Import: 81.500,00 €

       
Formalització del contracte

Data publicació al perfil:

Data acord: 29-05-2015


 


Tornar