· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Serveis

Licitació servei de control i vigilància dels estacionaments limitats dels vehicles a la via pública de Ciutadella de Menorca

Núm. Exp: 2014/11348

Data aprovació: 09-03-2015

Òrgan aprovació: Alcaldia

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 387.133,76 €

Data límit de presentació d'ofertes: 07-04-2015

Obertura pliques: 
- 30 d'abril, a les 10h, Sala de reunions de l'oficina de Turisme.
- 8 de maig a les 10 h, obertura sobre B2 a la sala de juntes de l'ajuntament


Tràmit: Ordinari

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

Adjudicació

Data publicació al perfil:    
 

Data acord adjudicació: 05-06-2015

Òrgan aprovació: Alcaldia

Empresa: Estacionamientos y servicios SAU

Import: 336.728,94 €

       
Formalització del contracte

Data publicació al perfil:

Data acord: 01-07-2015


 


Tornar