· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Serveis

Conctracte de servei de vigilància, salvament i socorrisme de les platges del municipi de Ciutadella de Menorca per a la temporada 2015

Núm. Exp: 2015/000175

Data aprovació: 01-04-2015

Òrgan aprovació: Junta de govern

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 177.863,28 €

Data límit de presentació d'ofertes: 24-04-2015

Obertura pliques: 
- 4 de maig obertura sobre A
- 8 de maig a les 9 h, obertura sobre B a la Sala de Juntes de l'ajuntament


Tràmit: Ordinari

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

Adjudicació

Data publicació al perfil:    
 

Data acord adjudicació: 15-05-2015

Òrgan aprovació: Alcaldia

Empresa: Baleares de Gestión de Seguridad y Salvamento SL

Import: 155.100,77 €

       
Formalització del contracte

Data publicació al perfil:

Data acord: 18-05-2015


 


Tornar