· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Serveis

Licitació pel servei de lloguer i manteniment dels sanitaris portàtils a vàries platges del terme municipal de Ciutadella de Menorca

Núm. Exp: 2015/001786

Data aprovació: 01-04-2015

Òrgan aprovació: Alcaldia

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 32.329,00 €

Data límit de presentació d'ofertes: 

Obertura pliques: - Fase de invitación

Tràmit: Ordinari

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

Adjudicació

Data publicació al perfil:    
 

Data acord adjudicació: 04-06-2015

Òrgan aprovació: Alcaldia

Empresa: Lloguer de sanitaris portàtils SL

Import: 32.329,00 €

       
Formalització del contracte

Data publicació al perfil:

Data acord: 09-06-2015


 


Tornar