· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Serveis

Contractació d’un servei d'assistència sanitària extrahospitalària a prestar amb motiu de la celebració de les properes Festes de Sant Joan 2015

Núm. Exp: 3079/2015

Data aprovació: 05-05-2015

Òrgan aprovació: Alcaldia

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 45.000,00 €

Data límit de presentació d'ofertes: 

Obertura pliques: 

Tràmit: Urgent

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

Adjudicació

Data publicació al perfil:    
 

Data acord adjudicació: 12-06-2015

Òrgan aprovació: Alcaldia

Empresa: CREU ROJA CIUTADELLA

Import: 33.400,00 €

       
Formalització del contracte

Data publicació al perfil:

Data acord: 16-06-2015


 


Tornar